martes, 29 de diciembre de 2009

Antiracism World Cup in Donegal 2010

The Anti-Racism World Cup is a show case of solidarity between people of all nations. For the third year in a row, Ireland and West Belfast will be celebrating human solidarity with like minded people from around the world The Anti-Racism World Cup will again be hosted by a community which has a long history of highlighting and combating domestic and international injustice.

Is sárthaispeántas ar dhlúthpháirtíocht idir daoine ó gach náisiún é An Corn Domhanda Frith-Chiníoch. Don tríú bliain as a chéile, beidh Éire agus Iarthar Bhéal Feirste ag ceiliúradh dlúthpháirtíochta daonna le daoine ar chomhintinn ó fudfad an domhain. Beidh An Corn Domhanda Frith-Chiníoch á óstáil arís ag pobal a bhfuil stair fhada acu ag tabhairt chun suntais agus ag tabhairt dúshlán don éagóir intíre agus idirnáisiúnta.

2009 will see the return of teams from Germany, Italy, England, Ireland, Kurdistan, Palestine, Catalunya, The Basque Country, Portugal and the Congo. We invite all comrades and friends to participate in the event and to show support for the various social and political movements in attendance. For international solidarity, anti-racism, anti-facism, and anti-imperialism!

Tchífidh 2009 filleadh foirne ón Ghearmáin, ón Iodáil, ó Shasain, óÉirinn, ón Chordastáin, ón Phalaistín, ón Chatalóin, ó Thír namBascach, ón Phortaingéil, agus ón Chongó. Tugaimid cuireadh do chomrádaithe agus do chairde páirt a ghlacadh san imeacht agus tacaíocht a thabhairt do na gluaiseachtaí sóisialta agus polaitiúla éagsúla a bheas i láthair. Don dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta, frith-chiníochas, frith-fhaisisteachas, agus frith-impiriúlachas!

New teams are always welcome especially those teams representing their communities resident in Ireland or abroad, and particularly those involved in the fight against racism, fascism and imperialism.

Tá fáilte roimh fhoirne nua i gcónaí go háirithe na foirne atá inan-ionadaí dá bpobal in Éirinn, agus go háirithe arís iad siúd atápáirteach sa troid in éadan an chiníochais, an fhaisisteachais agusan impiriúlachais.

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere
Martin Luther King

BÍGÍ LINN - STAND WITH US

Foto del Torneo Antiracista en Agosto de 2007, con el Brigadista Internacional Irlandés Bob Doyle fallecido a principios de año. Voluntario antifascista en la Guerra Civil.

Programa básico: DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2010

Friday night - Punk Football event at Donegal Celtic FC (punk football is how FCUM describe themselves) ska, punk, northern soul disco.
Sat am - Football tourney first round.Saturday 3pm - Cliftonville vs. FC United Manchester.
Saturday night - Political meeting followed by SKA band to be confirmed.
Sunday 11am - semis and finals of tournament.

http://www.antiracismworldcup.com/